Gornji Stupnik, Stupničkoobreška 14J
tel. 095/384-93-15
e-mail: abacus.knjigovodstvo@gmail.com

Osobni automobil u poslovanju

Sredstva koja služe za prijevoz zaposlenika i članova uprave dio su dugotrajne imovine poduzeća. Ta sredstva mogu biti: osobni automobili, plovila, helikopteri, zrakoplovi i sl. Propisi koji uređuju porezni aspekt ove vrste imovine su:

 

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost

- Zakon o porezu na dobit

- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

 -Pravilnik o porezu na dobit

 

Prije svega važno je odrediti svrhu zbog koje se određeno sredstvo nabavlja. Koristi li se osobni automobil za obavljanje određene djelatnosti ili za prijevoz zaposlenika ili članova uprave društva.

PDV pri nabavi sredstva. Zakon o porezu na dodanu vrijedost kaže da poduzetnici od 01.03.2012. nemogu priznavati pretporez za nabavu i najam za sredstva namijenjena za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih vrsta dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Iznimno, poduzetnici koji nabavljaju sredstva u svrhu obavljanja primarne djelatnosti ( prijevoz putnika i dobara, iznajmljivanje ili nabava za daljnju prodaju, obuka vozača, testiranje vozila, servisna služba) pretporez mogu koristiti u cijelosti.

Ukupni troškovi nabavljenog vozila (uključujući i PDV) manji od 400.000,00 kn dijele se na 70% porezno priznatih i 30% porezno nepriznatih troškova prijevoznog sredstva. Troškovi vezani uz vozilo, kao što su : gorivo, registracija, servis, ulje, gume i ostalo, također se dijele na 70% priznatog i 30% nepriznatog troška. Izuzetak su troškkovi osiguranja vozila i kamate vezane uz kreditiranje nabave, koji su u potpunosti priznati. Kada poduzetnik prodaje vozilo za koje nije bilo moguće priznati pretporez , PDV se ne obračunava tj. nema obveze za PDV po izlaznom računu.

 

Upotreba službenog automobila u službene svrhe

 

Ukoliko će se nabavljeno sredstvo koristiti samo u službene svrhe, o tome je potrebno voditi evidenciju. Nesmiju ga voziti osobe koje nisu zaposlene u tvrtci. Ukoliko ga voze nezaposleni to se smatra primitkom u naravi i na to bi se trebali platiti porezi i doprinosi.

Vezano uz evidenciju za službeni auto morate voditi Evidenciju o korištenju službenog vozila u službene svrhe . U tablicu je potrebno upisati datum, vrijeme, početno i završno stanje brojila, relaciju, prijeđene kilometre, ime i prezime vozača, te razlog zbog kojeg ste koristili vozilo.

 

Upotreba službenog automobila u privatne svrhe

 

Ukoliko ste uzeli prijevozno sredstvo na firmu, a željeli biste ga legalno koristiti i u privatne svrhe za to postoje posebni propisi.

Porezna uprava kaže: „ Ukoliko poslodavac omogući korištenje službenog automobila u privatne svrhe osobi koja je kod toga poslodavca osigurana po osnovi radnog odnosa ili osobi kojoj društvo isplaćuje poduzetničku plaću koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza na dobit, takvo korištenje predstavlja dohodak od nesamostalnog rada i podliježe oporezivanju po toj osnovi, a ukoliko isplatitelj omogući korištenje službenog automobila u privatne svrhe osobi koja kod toga poslodavca ne ostvaruje primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada takvo korištenje predstavlja primitak od kojih se utvrđuje drugi dohodak.“

Dakle, ukoliko službeni automobil koristi osoba koja je zaposlena u firmi, obvezna je voditi evidnciju o prijeđenim kilomterima. Po toj evidnciji se utvrđuje koliko je kilometara radnik koristio vozilo u privatne svrhe, te mu se za to „naplaćuje“ 2 kn po prijeđenom kilometru. Ukupan iznos povećava osnovicu za plaću radnika, te se na taj iznos plaćaju porezi i doprinosi. Ukoliko osoba nije zaposlenik firme, tada se na isti način utvrđuje osnovica za drugi dohodak.

 

Upotreba osobnog automobila u službene svrhe

 

Zaposlenicima tvrtke, Zakon dozvoljava korištenje osobnog automobila za službene svrhe. Za svaki prijeđeni kilometar, zaposleniku se neoporezivo isplaćuje 2 kn.

Gradska vožnja, koja je manja od 30 km od sjedišta tvrtke se naziva LOKO vožnja. Za takvu vrstu vožnje se radi mjesečni obračun na temelju Evidencije o loko vožnji. U evidenciju se upisuju nadnevak, vrijeme, početno i završno stanje brojila, naziv lokacije te izvješće o radu. Prijeđeni kilometri se pomnože sa 2 kn po kilometru i ukupni iznos se isplaćuje zaposleniku. Ukoliko putujete na udaljenost koja je veća od 30 km od sjedišta tvrtke, takva vožnja se tretira kao službeni put, a ne više kao loko vožnja. Za službeni put također možete koristiti privatni automobil i može vam se neoporezivo isplatiti 2 kn po kilometru, te se takva isplata veže uz putni nalog. Te 2 kn po kilometru pokrivaju troškove automobila (gorivo, servis, osigurnje...), a dodatno vam se mogu isplatiti troškovi autoputa, parkinga, cestarina, mostarina, tunelarina i sl.

 

Za sve dodatne informacije i savjete slobodno nas kontaktirajte na Abacus, knjigovodstveni servis.

facebook  twiter  linkedin  

 

Copyright: Abacus, obrt za usluge © 2022

 

Nazovite nas na:   095/384-93-15

Abacus, obrt za usluge, vl. Tomislav Duić

10255 Gornji Stupnik, Stupničkoobreška 14J

OIB: 66179096944

   

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više o kolačićima pročitajte: ovdje.